Actievoorwaarden & spelregels High5deals

Actievoorwaarden 'High5deals'
Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "High5Deals" (verder te noemen: de "Actie" en de "Voorwaarden").
2. De Actie wordt georganiseerd door Miss Etam B.V., Postbus 101, 2700 AC Zoetermeer ("Miss Etam").

Artikel 2 Deelname

1. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met deze Voorwaarden.
2. Deelname aan de ‘High5Deals’ is gratis.
3. Deelname aan de actie staat uitsluitend open voor inwoners van Nederland, België en Duitsland van 18 jaar en ouder. De volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de actie: werknemers en inwonende familieleden van werknemers van Miss Etam, haar dochtermaatschappijen en ieder ander die betrokken is bij de organisatie van de actie.
4. De Actieperiode start op 5 november 2013 en eindigt op 5 december 2013 (de "Actieperiode").

Artikel 3 Speelwijze
1. Deelname aan de actie is mogelijk door deel te nemen aan de kans(en) op www.high5deals.nl
2. De deelnemer kiest een kans om deel te nemen aan de Actie. De deelnemer dient vervolgens;
a. een unieke code* in te vullen.
b. een high5 door te sturen aan 5 vriendinnen**
c. een vlak open te krassen
d. Miss Etam te liken op Facebook
e. een review te schrijven op missetam.nl
3. De deelnemer krijgt direct te zien of hij/zij gewonnen heeft. Heeft de deelnemer gewonnen, dan neem Miss Etam per mail contact op met de winnaar.
4. Deelnemen aan de actie kan uitsluitend via www.high5deals.nl
5. Door deel te nemen aan de actie meld de deelnemer zich (automatisch) aan voor ontvangst van de nieuwsbrief van Miss Etam
7. Iedereen die deelneemt aan de actie kan per mailadres 1x per kans deelnemen
8. Tijdens en na afloop van de actie worden alle prijswinnaars bekend gemaakt en uitgenodigd.

*toelichting 2a.
De unieke code wordt verkregen bij aankoop in de winkels of bij een online aankoop op missetam.nl. De unieke codes worden vanaf 5 november t/m 1 december 2013 uitgegeven zolang de voorraad strekt.
**toelichting 2b
De door de deelnemer ingevulde e-mailadressen worden uitsluitend gebruikt om éénmalig een bericht te versturen aan de ontvanger om de ontvanger op de hoogte te stellen van de Actie. De ontvanger zal niet worden opgenomen in de database van Miss Etam.


Artikel 4 Prijzen

1. Iedere deelnemer maakt kans op de volgende prijzen:

Hoofdprijs:
5 minuten gratis shoppen bij een Miss Etam winkel

2. Alle prijzen zijn netto.
3. Uiterlijk op 15 december 2013 zal Miss Etam per persoonlijk bericht via e-mail contact opnemen met de prijswinnaars.
4. De gewonnen prijs wordt uitsluitend toegekend aan de betreffende winnaar. De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor vervangende prijzen of contant geld.
5. De gewonnen prijs mag niet worden ver- of doorverkocht aan derden.

Artikel 5 Auteursrecht
1. Door deelname aan de Actie verstrekt de deelnemer aan Miss Etam een wereldwijde, eeuwigdurende, niet exclusieve, overdraagbare licentie tot het gebruik van de gemaakte foto’s en video-opnames. Miss Etam is dus vrij om foto’s en video-opnamen openbaar te maken, te verveelvoudigen en voor andere promotionele doeleinden te gebruiken.
2. De deelnemer vrijwaart Miss Etam voor alle schade die ontstaat als het gevolg van (mogelijke) inbreuken die de foto en/of video-opnamen maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 6 Publiciteit
1. Door deelname aan de Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Miss Etam om hun namen en mogelijke foto's van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden met betrekking tot de Actie te gebruiken.

Artikel 7 Persoonsgegevens

1. De deelnemer garandeert dat de tijdens de Actieperiode door hem/haar ingevulde persoonsgegevens correct, up to date en volledig zijn.
2. De persoonsgegevens die Miss Etam in het kader van de Actie van de deelnemer krijgt zal Miss Etam volgens haar privacybeleid (http://www.missetam.nl/privacy-policy/nl/page/253/) verwerken en gebruiken voor activiteiten in het kader van de uitvoering van de Actie, zoals het feit dat we contact met je opnemen als je hebt gewonnen.
3. Miss Etam kan de persoonsgegevens van de deelnemer ook gebruiken om de deelnemer op de hoogte te stellen van producten of diensten van Miss Etam. Indien de deelnemer hiertegen bezwaar heeft kan hij of zij een email sturen naar klantenservice@missetam.nl.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Miss Etam kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (i) onjuistheden in de prijsomschrijving, (ii) de niet beschikbaarheid, het verlies, te laat ontvangen of beschadiging van een prijs (iii) alle uit de Actie voortvloeiende handelingen. Miss Etam is verantwoordelijk voor belasting, heffing of andere kosten die prijswinnaars op enig moment verplicht zijn te voldoen in verband met de prijs.
2. Miss Etam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door een niet door Miss Etam ontvangen deelname, doordat een of meer 'likes' of reviews niet door Miss Etam kunnen worden gezien, dan wel door enig andere technische handeling - waaronder, maar niet beperkt tot: verbindings-, server, hardware en softwareproblemen - waarop Miss Etam geen invloed heeft kunnen uitoefenen.
3. Miss Etam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt als gevolg van de door haar uit te keren prijs. Miss Etam verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijs.

Artikel 9 Diversen
1. De actie wordt aangeboden via de website www.high5deals.nl.
2. Miss Etam is te allen tijde gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Een eventuele herziene versie van de Voorwaarden zal op het moment van inwerkingtreding van die wijziging door Miss Etam op de website http://www.missetam.nl/actievoorwaardenhigh5deals/) worden geplaatst.
3. Miss Etam behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaand overleg met de hoofdprijswinnaar, om haar moverende redenen de 5 minuten gratis shoppen niet te laten plaatsvinden en/of aan te bieden.
4. De Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 
5. Klachten over de Actie kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar Miss Etam B.V., afdeling Sales Support, Postbus 101, 2700 AC Zoetermeer. Op de klacht zal binnen dertig dagen na ontvangst schriftelijk worden gereageerd. Daarnaast is het mogelijk een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag.
6. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Voor geschillen die uit de Actie voortvloeien is de rechter in Amsterdam bevoegd.


Spelregels '5 minuten gratis winkelen'
1. Tijdens de Actie wordt de tijd bijgehouden door iemand uit het Miss Etam team.
2. De actie zal worden vastgelegd op camera en er worden foto’s gemaakt.
3. Het Miss Etam team zorgt voor aanvang van de Actie dat er zoveel mogelijk kledingstukken en maten aanwezig zijn. Er kunnen tijdens de actie geen kledingstukken uit het magazijn gehaald worden.
4. Het is niet toegestaan gebruik te maken van tassen, trolleys of andere hulpmiddelen waar kledingstukken in of op gelegd kunnen worden.
5. Het is niet toegestaan om tijdens de Actie een ‘tussenstop’ in de paskamer of andere plaatsen te maken en daar alvast de gekozen kleding neer te leggen.
6. De deelnemer mag per artikel 1 maat pakken.
7. De deelnemer mag tijdens de Actie uitsluitend zelf (zonder hulp van het Miss Etam team en/of andere personen) de kledingstukken pakken.
8. De kledingstukken kunnen alleen in de hand, over de arm of over de schouder van de deelnemer vastgehouden worden.
9. Na afloop van de Actie heeft de deelnemer de mogelijkheid om de kleding te passen. Een te groot of te klein gekozen artikel kunnen ter plekke voor een zelfde artikel omgewisseld worden voor de juiste maat, mits beschikbaar in de winkel. Het is niet toegestaan om na het verstrijken van de 5 minuten gratis shoppen kleding of accessoires toe te voegen.
10. De uitgezochte kleding tijdens de Actie mag na afloop niet retour worden gebracht tegen contant geld. De kleding kan binnen 30 dagen wel geruild worden voor hetzelfde artikel in een andere maat (indien voorradig).


Zoetermeer, 5 november 2013
Actievoorwaarden High5deals
Vraag het Miss Etam
  • Gratis verzending vanaf 30,-
  • Voor 22:00 uur besteld, morgen bezorgd
Zoeken
Winkelmandje
Je mandje is nog leeg
Geen items
Verder winkelen