Actievoorwaarden 'SHOP & WIN'

Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "SHOP & WIN" (verder te noemen: de "Actie" en de "Voorwaarden").
2. De Actie wordt georganiseerd door Miss Etam B.V., Postbus 101, 2700 AC Zoetermeer ("Miss Etam").

Artikel 2 Deelname
1. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met deze Voorwaarden.
2. Deelname aan de Actie is alleen mogelijk voor klanten die producten hebben gekocht bij één van de deelnemende Miss Etam filialen ten tijde van de Actieperiode en daardoor in het bezit zijn van een ‘geldige Miss Etam kassabon’. Alle Miss Etam filialen nemen deel aan deze actie met uitzondering van: de online shop (missetam.nl), Wehkamp en Neckermann en de Miss Outlet filialen.
3. Met een geldige Miss Etam kassabon is deelname aan de actie gratis.
4. Deelname aan de actie staat uitsluitend open voor inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder. De volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de actie: werknemers en inwonende familieleden van werknemers van Miss Etam, haar dochtermaatschappijen en ieder ander die betrokken is bij de organisatie van de actie.
5. De Actieperiode start op 28 mei 2013 en loopt tot en met 31 augustus 2013 (de "Actieperiode").
6. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Actie worden van deelname uitgesloten.

Artikel 3 Speelwijze
1. Deelname is mogelijk door, na een uur na tijd van aankoop, naar de volgende link te gaan: http://shopenwin.missetamapps.nl en de Facebook-pagina van Miss Etam ( https://www.facebook.com/missetam ) te 'liken'.
2. Vervolgens krijgt de deelnemer toegang tot de Actie app en kan deelnemen aan de Actie. De deelnemer dient hiertoe de unieke kassabon gegevens (filiaalnummer, bonnummer, datum en tijd) van de door Miss Etam uitgegeven kassabon in te voeren.
3. Het systeem controleert direct of op de unieke kassabon een prijs gevallen is en de deelnemer ziet direct of zij/hij met de kassabon een prijs gewonnen heeft.
4. De prijswinnaars worden willekeurig getrokken uit de lijst van geregistreerde kassabonnen.
5. Per kassabon kan één keer aan de Actie worden deelgenomen.
6. Gegevens van geldige Miss Etam kassabonnen zijn tot twee weken na het eindigen van de Actieperiode in te voeren in de Actie app.
7. De deelnemer kan de Actie via de Actie App delen met zijn/haar Facebook vrienden.

Artikel 4 Prijzen
1. Iedere deelnemer maakt kans op de volgende prijzen: iedere maand ontvangen 10 winnaars een Miss Etam cadeaukaart t.w.v. €50,- per stuk.
2. De tegoeden op de cadeaukaarten zijn netto.
3. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de cadeaukaarten: http://www.missetam.nl/cadeaukaart/ De cadeaukaarten kunnen enkel ingewisseld worden in één van de deelnemende Miss Etam filialen.
4. De winnaars van de cadeaukaarten worden gevraagd binnen een maand de automatisch verzonden e-mail samen met zijn/haar winnende bon- en adresgegevens door te sturen naar: marketing@missetam.nl De prijs zal dan binnen een maand per post toegestuurd worden.
5. De gewonnen prijs wordt uitsluitend toegekend aan de betreffende winnaar. De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor vervangende prijzen of contant geld.
6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
7. Alle overige deelnemers ontvangen als dank voor hun deelname een Miss Etam kortingsbon t.w.v. €5,- welke geldig is bij een besteding vanaf €30,- in één van de deelnemende Miss Etam filialen. De kortingsbon wordt middels een automatisch verzonden e-mail verstuurd naar het binnen Facebook bekende e-mailadres van de deelnemer. De deelnemer dient deze e-mail uit te printen en te tonen bij de kassa van één van de deelnemende Miss Etam winkels om de korting te verzilveren.

Artikel 5 Persoonsgegevens
1. De deelnemer garandeert dat de tijdens de Actieperiode door hem/haar ingevulde persoonsgegevens correct, up to date en volledig zijn.
2. De persoonsgegevens die Miss Etam in het kader van de Actie van de deelnemer krijgt zal Miss Etam volgens haar privacybeleid ( http://www.missetam.nl/privacy-policy/nl/page/253/ ) verwerken en gebruiken voor activiteiten in het kader van de uitvoering van de Actie.
3. Miss Etam kan de persoonsgegevens van de deelnemer ook gebruiken om de deelnemer op de hoogte te stellen van producten of diensten van Miss Etam. Indien de deelnemer hiertegen bezwaar heeft kan hij of zij een email sturen naar klantenservice@missetam.nl .

Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. Miss Etam kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (i) onjuistheden in de te winnen prijs, (ii) de niet beschikbaarheid, het verlies, te laat ontvangen of beschadiging van een prijs (iii) alle uit de Actie voortvloeiende handelingen en (iv) enige belasting, heffing of andere kosten die prijswinnaars op enig moment verplicht zijn te voldoen in verband met de prijs.
2. Miss Etam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door een niet door Miss Etam ontvangen deelname, doordat een of meer 'likes' niet door Miss Etam kunnen worden gezien, dan wel door enig andere technische handeling - waaronder, maar niet beperkt tot: verbindings-, server, hardware en softwareproblemen - waarop Miss Etam geen invloed heeft kunnen uitoefenen.
3. Miss Etam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt als gevolg van de door haar uit te keren prijs. Miss Etam verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijs.

Artikel 7 Diversen
1. De actie wordt aangeboden via de websites http://shopenwin.missetamapps.nl en https://www.facebook.com/missetam . De Actie app is te downloaden via de websites https://www.facebook.com/missetam en www.missetamapps.nl .
2. Miss Etam is te allen tijde gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Een eventuele herziene versie van de Voorwaarden zal op het moment van inwerkingtreding van die wijziging door Miss Etam op de website ( http://www.missetam.nl/actievoorwaardenshopenwin/ ) worden geplaatst.
3. Over de prijzen is naar het oordeel van Miss Etam geen kansspelbelasting verschuldigd, omdat zowel de prijzen onder de vrijstellingsgrens van EUR 454 uit art. 4 lid 1 a Wet op de kansspelbelasting vallen. Indien een winnaar echter op enig moment door de Belastingdienst wordt aangeslagen voor het betalen van kansspelbelasting over een gewonnen prijs, dan verplicht de deelnemer zich ertoe Miss Etam binnen 30 dagen na ontvangst hiervan op de hoogte te stellen, zodat Miss Etam in overleg kan treden met de winnaar over deze aanslag. Dit recht vervalt indien de winnaar Miss Etam niet binnen 30 dagen na ontvangst op de hoogte stelt van de aanslag.
4. De Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
5. Klachten over de Actie kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar Miss Etam B.V., afdeling Sales Support, Postbus 101, 2700 AC Zoetermeer. Op de klacht zal binnen dertig dagen na ontvangst schriftelijk worden gereageerd. Daarnaast is het mogelijk een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag.
6. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Voor geschillen die uit de Actie voortvloeien is de rechter in Amsterdam bevoegd.

Zoetermeer, 17 mei 2013

Shop & Win
Vraag het Miss Etam
  • Gratis verzending vanaf 30,-
  • Voor 22:00 uur besteld, morgen bezorgd
Zoeken
Winkelmandje
Je mandje is nog leeg
Geen items
Verder winkelen