Mijn vakantiekoffer

Alle vakantiekoffers zijn ingecheckt.

Woensdag maken wij de winnaar van de koffer + 1000,- aan kleding bekend.
Houd je mailbox in de gaten.

Actievoorwaarden: ‘Win een gevulde vakantiekoffer t.w.v. 1000,-’

De actie ‘Win een gevulde vakantiekoffer t.w.v. 1000,-’ (verder te noemen “de Actie”
is een initiatief van Miss Etam (hierna “de Organisator” genoemd), Postbus 101, 2700 AC Zoetermeer. Miss Etam handelt conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Door deelname aan de betreffende acties gaat de Deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden.

Artikel 1. Algemeen 

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie. De actieperiode is 11 juni 2017 00.01 uur t/m 11 juni 2017 23.59 uur.
 • De Organisator is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden van de Actie te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens de deelnemers. Een eventuele herziene versie van de voorwaarden zal op de website www.missetam.nl worden geplaatst.
 • De Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk-, of zetfouten. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 2. Deelname

 • Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de voorwaarden.
 • Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van de voorwaarden.
 • Deelnemer garandeert dat tijdens de actieperiode door hem/haar persoonlijk ingevulde gegevens in het account op missetam.nl correct, up to date en volledig zijn.
 • Deelname aan de Actie is mogelijk door op missetam.nl de vakantiekoffer/ wensenlijst te vullen met een waarde van 995 euro tot 1005 euro. Is de totaalwaarde minder of meer dan de genoemde bedragen, dan kan er niet deelgenomen worden aan de Actie.  .
 • Deelname aan de Actie is gratis.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Miss Etam, alsmede ieder die op enige wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de Actie.
 • Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 • Een deelnemer zonder Miss Etam account, kan geen kans maken op de prijs.

Artikel 3. Uitslag actie

 • Na afloop van de Actie worden door een onafhankelijke derde de prijswinnaars bepaald. Dit wordt gedaan op basis van de inzendingen waarvan de vakantiekoffers voldoen aan de waarde die tussen de 995 en 1005 euro ligt. Er wordt een winnende koffer uitgekozen die voldoet aan de smaak van de jury.
 • Dit winnende deelnemer zal op woensdag 14 juni 2017 bekend worden gemaakt.
 • De winnaar wint een Princess koffer en de inhoud van de items uit de vakantiekoffer die de winnaar heeft gevuld. Mochten items uitverkocht zijn, dan kiest Miss Etam vervangende items uit.
 • Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Voor klachten over de Actie kan een brief gestuurd worden naar Miss Etam, afdeling Klantenservice, Postbus 101, 2700 AC Zoetermeer. Op de klachten zal binnen dertig dagen na ontvangst schriftelijk worden gereageerd.

Artikel 4. Prijzen

 • De jury van de Organisator bepaalt wie de winnaar is.
 • Er is één uiteindelijke winnaar.
 • De winnaar wordt na het einde van de actieperiode op de hoogte gebracht via e-mail, op de website van www.missetam.nl en onder de foto op de officiële Facebookpagina van Miss Etam. De winnaar zal live worden gebeld. Het gesprek kan geplaatst worden op de Facebookpagina van Miss Etam.
 • Voor de kleding met een waarde van 1000,- geldt geen vervangingswaarde. De kleding kan ook niet geruild worden.
 • Miss Etam verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijs.

Artikel 5. Persoonsgegevens

 • Door deelname accepteert de deelnemer dat zijn/haar persoonsgegevens worden geregistreerd en in het kader van deze Actie worden gebruikt door de Organisator. De Organisator behandelt deze gegevens vertrouwelijk en stelt deze niet ter beschikking aan derden anders dan noodzakelijk in het kader van de Actie.
 • De Deelnemers mogen door de Organisator eenmalig gemaild worden voor de uitslag van de Actie en eenmalig met een een persoonlijk aanbod.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 • De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdend met de Actie.
 • De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt als gevolg van de door haar uit te keren prijs bij de Actie.
 • Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Zoetermeer, 1 juni 2017