SUMMER FESTIVAL 25% korting op de totale  collectie! Shop nu
Sluiten

Privacy policy


DF-Icons Services B.V. – handelend onder de namen Miss Etam en Miss E -  willen u een zo goed mogelijke dienstverlening aanbieden. Daarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens om onze diensten en ons aanbod op onze webshop en social media kanalen te optimaliseren. Wij verzamelen uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is om een dienst te kunnen leveren, wanneer u uw gegevens met ons heeft gedeeld en ons hiervoor de toestemming heeft gegeven, of wanneer wetgeving ons hiertoe verplicht. Om te verantwoorden aan u waarom, voor welke doeleinden en hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen, is deze privacy policy opgesteld. Ook geven wij aan waarom en hoe wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Deze worden namelijk gebruikt voor verschillende en vaak noodzakelijke doeleinden.

 

1.     Wie is verantwoordelijk?


DF-Icons Services BV is verantwoordelijk voor het verzamelen, beheren en verwerken van de persoonsgegevens die u met ons gedeeld heeft.

 
Wij vinden je privacy belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

 • Informeren. Wij willen je zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy en cookie-verklaring;
 • Verzameling beperken. Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor onze dienstverlening;
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens zonder toestemming. Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden, tenzij je voorafgaand, uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven;
 • Beveiligen. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Recht van inzage en correctie. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 
Privacyverklaring / Privacy policy
In onderstaande privacyverklaring kun je lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en je recht op privacy respecteren en beschermen. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.


2.     Wat zijn de doeleinden?

Wij verzamelen diverse soorten persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Dit doen wij, zodat u met plezier en gemak gebruik kunt maken van onze (online) diensten. Uw privacy wordt gewaarborgd. Wij beveiligen uw gegevens volgens algemene standaarden die gangbaar zijn in de industrie. Waar mogelijk trachten wij uw gegevens te anonimiseren of passen wij speciale technische maatregelen toe, zodat deze gegevens niet naar u herleidbaar zijn.

In de volgende noodzakelijke gevallen zullen wij uw gegevens moeten verwerken om onze diensten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren:
 1. Wanneer dit noodzakelijk is om een dienst te kunnen leveren, bv. in het kader van aankopen en leveringen van bestellingen via onze webshops;
 2. Wanneer wetgeving ons verplicht om uw gegevens op te vragen en te verwerken.
 3. Wanneer u uw gegevens met ons heeft gedeeld en ons hiervoor de toestemming heeft gegeven, bv. in de volgende gevallen:
  1. Aanmelding op onze websites en apps om het gebruik te vergemakkelijken;
  2. Het opslaan van uw instellingen om het gebruik van onze diensten zo prettig mogelijk voor u te maken;
  3. Inschrijving van onze e-mailnieuwsbrieven;
  4. Lidmaatschap van onze online gemeenschappen (social media kanalen).

Afhankelijk van wat u met ons deelt, kunnen wij de persoonsgegevens o.a. gebruiken voor de volgende doeleinden:
 • Het versturen van aanbiedingen per e-mail of per post.
 • Marketingkennis, verbetering en optimalisatie van onze diensten;
 • Gerichte marketingcampagnes en/of samenwerkingen met derde partijen om acties te ontwikkelen die aansluiten op uw interesses.
 

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarvoor worden deze gebruikt?


Afhankelijk van wat u met ons deelt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens opslaan en verwerken:
 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Betaalgegevens;
 • Kleur & maat van de door u gewenste en / of gekochte producten;
 • Informatie omtrent uw activiteiten op onze webshop
 • Adresgegevens (land, postcode, huisnummer, straat, plaats);

Deze persoonsgegevens worden op verschillende plekken binnen DF-Icons Services B.V. verwerkt, opgeslagen en gebruikt om onze diensten optimaal uit te kunnen voeren.


Gebruik van persoonsgegevens
Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die je rechtstreeks aan ons opgeeft, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
 
Wij kunnen op de volgende manieren persoonsgegevens verkrijgen:

Je kunt ons jouw persoonsgegevens actief verstrekken, bijvoorbeeld als je een bestelling op de website plaatst, een account aanmaakt of een sollicitatie instuurt.
Je kunt ons bepaalde persoonsgegevens passief verstrekken, doordat onze systemen automatisch bepaalde handelingen registreren. Bij het gebruik van onze website, wordt bijvoorbeeld je IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van de webserver, zoals gebruikelijk is bij bijna alle websites op het internet.

3.1 Op onze websites


Ook bij het online shoppen op onze websites, hebben wij een aantal noodzakelijke persoonsgegevens nodig.

Goed om vooraf te weten dat wij gebruikmaken van een beveiligde SSL-verbinding wanneer u een bestelling plaatst op onze websites. De kleur en maat van uw bestelling registreren wij niet alleen om u het juiste product te bezorgen, maar ook voor marketingdoeleinden. Deze twee gegevens worden vervangen door versleutelde gegevens (gepseudonimiseerd) en zijn niet tot u herleidbaar op het moment wij deze gebruiken voor marketingdoeleinden. Uw naam, (bezorg)adres en betaalgegevens zijn noodzakelijk voor het verwerken en bezorgen van uw bestelling. Uw geslacht verwerken wij uitsluitend om u persoonlijk te kunnen adresseren. De geboortedatum gebruiken wij ter confirmatie dat u niet minderjarig bent. Indien u daar zelf toestemming voor hebt gegeven, gebruiken wij uw geboortedatum om u op uw verjaardag een communicatie te sturen met een speciale verjaardagsactie of --korting. Het e-mailadres en telefoonnummer gebruiken wij om u te informeren betreft uw geplaatste bestelling. Als u ons toestemming heeft gegeven, sturen wij u ook periodiek een nieuwsbrief toe per e-mail.

 

 3.2. Via onze social media kanalen


Onze merken maken gebruik van diverse social media kanalen. Deze kanalen gebruiken wij voor contact met onze klanten en diverse marketingdoeleinden. Op een aantal social media kanalen kunnen wij bepaalde persoonsgegevens inzien. De volgende social media kanalen zijn bij ons in gebruik:
 • Facebook;
 • Twitter;
 • Pinterest;
 • Instagram;
 • Youtube;
 • LinkedIn.

Deze persoonsgegevens slaan wij niet op, en we zijn hier ook niet verantwoordelijk voor. U bepaalt zelf wat u met ons deelt. U kunt zelf uw gegevens in de privacyinstellingen van het betreffende social media platform aanpassen. Bij het gebruik van deze platformen bent u niet aan onze privacy policy gebonden, maar aan die van het social media platform.
 

3.3. Via onze klantenservice


In de meeste gevallen wordt onze klantenservice gecontacteerd omtrent vragen, klachten, betalingen en/of retouren n.a.v. eerdere aankopen. Mocht u contact opnemen met onze klantenservice, dan vragen wij u om een aantal persoonsgegevens met ons te delen. Afhankelijk van wat uw vraag is, kunnen wij, bijkomend aan de vermelde gegevens in punt 3, informatie opvragen omtrent uw aankoop en/of bestelling zoals een kassabon of bestelnummer.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, is de informatie omtrent uw aankoop en/of bestelling nodig om uw gegevens op te kunnen zoeken. In het geval van een terugstorting of retour hebben wij uw naam en rekeningnummer nodig. Het e-mailadres en/of telefoonnummer registreren wij zodat wij eventueel contact met u op kunnen nemen over uw vraag, klacht, bestelling en/of retouren. Ook kunnen wij deze gegevens later gebruiken om na te gaan of u naar tevredenheid bent geholpen tijdens uw contact met onze klantenservice.

 

4. Automatisch verzamelde gegevens


Wij verzamelen automatisch gegevens als u gebruik maakt van onze websites, apps en social media kanalen. Als u gebruik maakt van een van deze (online) diensten, dan kunnen wij gegevens opslaan die al dan niet direct tot u herleidbaar zijn, namelijk:
- IP adres;
- Domeinen van andere sites die u heeft bezocht om op onze websites te komen;
- Uw gebruikte browser en versie;
- Informatie m.b.t. pagina’s die u bezoekt op onze websites zoals datum, tijdstip, duur van uw bezoek, bezochte pagina’s binnen onze webshops en apps en informatie betreffende het gebruik van bezochte pagina’s.

Het IP adres gebruiken wij om het aantal bezoekers vast te stellen. De overige gegevens gebruiken wij om onze dienstverlening te verbeteren en te optimaliseren.

 

5. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?


Hoe wij uw persoonsgegevens exact beschermen, kunnen wij niet prijsgeven om misbruik of gerichte aanvallen te voorkomen. Wij implementeren zowel passende technische als organisatorische maatregelen die voldoen aan de huidige stand der techniek om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

6. Delen met dienstverleners en derde partijen


Allereerst zijn wij gebonden aan de Belgische, Nederlandse en Europese wetgeving omtrent het delen van persoonsgegevens met dienstverleenders en derde partijen.

Wij delen uw gegevens met derde partijen die een rol spelen in het uitvoeren van onze dienstverlening, denk hierbij bijvoorbeeld aan het verwerken en bezorgen van uw webshop bestellingen. Daarnaast kunnen wij uw gegevens ook uitwisselen met andere partijen die door ons zijn ingeschakeld om onze services en onze marketingactiviteiten te verbeteren, Dankzij bewerkersovereenkomsten met deze partijen kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgen. Met alle verkregen persoonsgegevens, gaan wij vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid om. Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening en/of het marketingdoel, zullen wij delen met onze partners. Om deze gegevens niet meer tot u te kunnen herleiden, anonimiseren wij ze voor u waar mogelijk en vindt het delen alleen plaats via beveiligde kanalen. Zo waarborgen wij uw privacy.

 

7. Vervaldatum en inzage


Uw persoonsgegevens hebben een uiterste vervaldatum. Na 7 jaar verwijderen wij automatisch de gegevens, tenzij u ons opnieuw de toestemming geeft om deze gegevens bij te houden en te gebruiken, of tenzij het wettelijk verplicht is om gegevens langer te bewaren. U heeft na de gegevens met ons gedeeld te hebben, te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen of zelfs te verwijderen als de wet dat toelaat. Mocht u dit verzoek bij ons indienen, dan trachten wij dit te realiseren binnen één maand na het verzoek. Wij nemen contact met u op als dit niet haalbaar is en verlengen deze termijn met maximaal één extra maand.

8. Rechten


U heeft te allen tijde het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die wij over u hebben verzameld (recht op inzage), u kan deze laten verbeteren, aanvullen (recht op rectificatie) of wissen (recht op vergetelheid), u kan een beperking van de verwerking van de gegevens vragen of zich verzetten tegen geautomatiseerde besluitvorming. Indien u dit wenst, kan u vragen om uw gegevens over te kunnen dragen aan een 3e partij (recht op dataportabiliteit). Bovendien heeft u het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Indien u gebruik wilt maken van bovenstaande rechten, kan u steeds terecht op de GDPR/AVG pagina binnen de webshop.

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, indien u van mening bent dat wij niet voldoende zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Voor Nederland kan u klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).

9. Aanpassen van persoonsgegevens


Mocht u besluiten om gebruik te maken van uw bovenstaande recht(en), dan kunt u dit doen via onze websites en apps. Mocht u hier problemen ondervinden (u kunt bv. niet meer bij uw gegevens of u kunt deze niet zelf aanpassen), dient u dan een verzoek in bij onze klantenservice. Hier geeft u aan wat u wilt doen met uw persoonsgegevens. U vindt de contactinformatie van onze klantenservice onder punt 13.

Als u bent aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan kunt u te allen tijde uzelf afmelden. U vindt onderaan de nieuwsbrief de knop “afmelden”. Klikt u hierop, dan kunt u zich eenvoudig afmelden. U ontvangt dan onze nieuwsbrief niet meer, tenzij u uzelf opnieuw aanmeldt.

10. Cookies


Wij maken gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScripts en webbeacons op onze websites. Omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) op onze websites willen verbeteren, is het belangrijk dat u weet waarom en hoe wij cookies gebruiken. Onderstaand proberen wij u zoveel mogelijke informatie te verschaffen over het gebruik van cookies op onze verschillende websites.

10.1. Wat zijn cookies?


Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u gebruik maakt van onze websites. U kunt zelf cookies accepteren of weigeren wanneer u op onze websites terecht komt. Cookies gebruiken wij om u alle functionaliteiten aan te bieden. Daarnaast maken wij het door middel van cookies u zo makkelijk mogelijk om bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen. Ook gebruiken wij de cookies om te analyseren voor marketingdoeleinden. Weigert u het gebruik van cookies, dan kan het zijn dat een aantal functies binnen de website niet beschikbaar zijn.

Cookies hebben over het algemeen een uiterste houdbaarheidsdatum en worden automatisch verwijdert wanneer het niet meer geldig is. Afhankelijk van de cookie wordt het direct na de sessie verwijdert, terwijl een andere cookie een langere tijd op uw computer kan worden bewaard.

Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:
 • het bezoek aan onze websites makkelijker wordt;
 • u bij uw bezoek aan onze webshop niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invullen;
 • wij u functionaliteiten kunnen aanbieden zoals het winkelmandje;
 • wij kunnen meten hoe onze webshop wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren;
 • wij u een relevantere webshop kunnen tonen door middel van ‘personalisatie’ technieken zoals productaanbevelingen en het wel / niet tonen van bepaalde blokken of items op de website.
 • advertenties beter op uw behoeften en interesses af te stemmen en te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet.

10.2. Wat voor soort cookies gebruiken wij?


Er bestaan verplichte, functionele en analytische cookies, alsook advertentie en social media cookies. U kunt zelf aangeven of u alleen verplichte cookies wilt gebruiken, of ook de andere soorten.

10.2.1. Functionele en analytische cookies


Deze cookies zijn noodzakelijk om u een werkende webshop aan te kunnen bieden. Ze helpen u bijvoorbeeld bij het navigeren en doorzoeken van de website. Dit zijn cookies die alleen tijdens een specifiek bezoek worden opgeslagen. Nadat u de browser afsluit, worden deze cookies automatisch verwijderd.

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze webshop correct functioneert. Met analytische cookies verzamelen wij statistieken van de gebruikers van onze websites. Door het gebruik te meten, kunnen wij onze websites blijven verbeteren en optimaliseren.

Voorbeelden van functionele cookies op onze webshops:
 • Het geven van een melding bij een niet afgeronde bestelling, zodat u uw artikelen in het winkelmandje niet kwijtraakt;
 • De browserinstellingen worden opgeslagen, zodat u onze websites perfect op uw desktop, laptop, tablet of mobiel kunt bekijken;
 • Inloggegevens worden opgeslagen, zodat u dit niet iedere keer hoeft in te vullen;
 • De websites worden gelijkmatig belast, waardoor ze functioneel en bereikbaar blijven;
 • Het opsporen van mogelijke misbruik of mogelijke problemen op onze websites (opeenvolgende mislukte inlogpogingen worden geregistreerd).

Voorbeelden van analytische cookies op onze websites:
 • Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
 • Technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt en de resolutie van uw computer, tablet of mobiele scherm;
 • Vanaf welke pagina u op onze website bent gekomen;
 • Wanneer en hoe lang u onze website bezoekt of gebruikt;
 • Of u gebruik maakt van onze functionaliteiten (het plaatsen van een bestelling);
 • Welke pagina’s u bezoekt binnen onze webshop.

10.2.2. Advertentie cookies


Met advertentiecookies zijn wij in staat om u (via derden) een relevante advertentie / aanbieding te kunnen tonen op het juiste moment. Met behulp van deze cookies zorgen wij er ook voor dat u niet te vaak een advertentie te zien krijgt. Wij streven ernaar alleen advertenties te tonen als wij denken dat deze voor u interessant is.

Voorbeelden van advertentie cookies op onze websites:
 • Wij kunnen bijhouden welke advertenties u heeft gezien en voorkomen dat u vaker dezelfde advertentie te zien krijgt;
 • Wij kunnen bijhouden hoeveel bezoekers op een betreffende advertentie klikken;
 • Wij kunnen bijhouden hoeveel bestellingen plaatsvinden via een betreffende advertentie.


10.2.3. Social media cookies


Social media cookies maken het mogelijk items/producten te delen op social media, onze pagina’s te volgen of liken en stellen onze klantenservice in staat met u te chatten als u dat wenst. De social media cookies worden toegepast als u klikt op één van de social media icoontjes.

Voorbeelden van social media cookies op onze webshops:
 • U kunt bepaalde pagina’s delen binnen uw social media kanaal;
 • U kunt onze merken “volgen”;
 • U kunt onze merken “liken”.


10.3. Cookies verwijderen?


Wilt u uw cookies verwijderen, dan kan dat vanuit de browser. Afhankelijk van de browser die u gebruikt, kunt u op de onderstaande websites vinden hoe u cookies van uw browser kunt verwijderen. Voor de meest gebruikte browsers zoals Internet Explorer, Google Chrome en Firefox kunt u dat doen door de toetsencombinatie CTRL+SHIFT+DELETE te drukken binnen de browser. U krijgt dan een scherm te zien waar u onder andere ook cookies kunt verwijderen.

Klik op de onderstaande link van uw betreffende browser om naar de pagina te gaan met uitleg hoe u uw cookies kunt verwijderen:
 • Internet Explorer
 • Edge
 • Google
 • Firefox

11. Contactgegevens


Heeft u vragen omtrent privacy of wilt u gebruik maken van uw rechten, dan kan dat door middel van het formulier op de websites of u kunt contact opnemen via één van de onderstaande contact punten.

Bereikbaarheid: klantenservice@missetam.nl
E-mail: klantenservice@missetam.nl
Telefoonnummer: +31 (0)85 11 29 020

DF-Icons Services B.V.
Hazenkoog 4
1822 BS Alkmaar

KvK-nummer: 83443142
BTW-nummer: NL862876308B01

12. Wijzigingen in de Privacy Policy


Wij zullen de privacy policy updaten op het moment er veranderingen plaatsvinden in onze dienstverlening en/of op basis van feedback vanuit onze klanten. Aan het eind van dit document is de versiedatum te vinden waarbij de policy voor het laatst is bijgewerkt. Wij raden aan om periodiek deze policy in te zien, zodat u op de hoogte blijft hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Indien wij belangrijke wijzigingen zouden aanbrengen in onze Privacy Policy, dan zullen wij u hierover ten gepasten tijde inlichten.


Contact: klantenservice@missetam.nl
Via klantenservice@missetam.nl kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Wij verwerken je gegevens op basis van je toestemming en we bewaren deze gegevens tot we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.